Snipers of the Red Army

 1. Lying in Wait
 2. Waiting
 3. Winter Sniper
 4. Learning her Craft
 5. Learning to be a Soldier
 6. Patience
 7. Klavdiya Yefremovna Kalugina
 8. Inna Semyonovna Mudretsova
 9. Antonina Pavlovna Petrova
 10. Mariya Alekseyeva Koshkina
 11. Roza Yegorovna Shanina
 12. Tatyana Nikolayevna Baramzina
 13. Antonina Alekseyevna Lobkovskaya
 14. Aliya Moldagulova
 15. Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko
Showing photos 1 to 15 of 15
Website Security Test